Nowości

Światowy Dzień Słuchu

Dnia 3 marca obchodzimy Światowy Dzień Słuchu. Coroczne, globalne wydarzenie, zapoczątkowane zostało przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i ma na celu promowanie profilaktyki słuchu, upowszechnianie w społeczeństwie dobrych nawyków, pomagających dbać o słuch oraz przybliżenie sposobów na zapobieganie jego utracie. Problemy ze słuchem stały się obecnie schorzeniem cywilizacyjnym i dotykają coraz młodszych grup wiekowych. Szacuje się, iż z poważnym niedosłuchem boryka się ponad 466 milionów ludzi na świecie, a rożne zaburzenia słuchu mające wpływ na codzienną komunikację ma ponad 1 mld ludzi. Przytłaczająca większość z nich mieszka w krajach o niskim lub średnim dochodzie, w których jest brak dostępu do niezbędnych usług medycznych. Z danych WHO wynika także, że średnio na świecie 83% osób, które powinny używać aparatów słuchowych, nie korzysta z nich. Jeśli nie zostaną podjęte skuteczne działania w obszarze profilaktyki i leczenia, to do 2050 roku liczba osób z dużymi uszkodzeniami słuchu wzrośnie do ponad 900 milionów.

W Polsce już ponad 5 mln ludzi ma problemy ze słuchem i niestety coraz częściej do tej grupy dołączają osoby młode. Dlatego bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na ten problem, profilaktyka, badania jak i ćwiczenie słuchu już od najmłodszych lat.

Z okazji Światowego Dnia Słuchu, Audiocentrum zaprasza do swoich placówek na bezpłatne badania słuchu oraz konsultację u protetyka słuchu.

Call Now Button