Refundacja NFZ

Refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia

Uproszczone procedury w związku z COVID-19

W związku z obecną sytuacją spowodowaną przez COVID-19, wniosek refundacyjny można uzyskać telefonicznie, korzystając z teleporady u lekarza laryngologa. Wizyta w gabinecie lekarza nie jest już konieczna. Nie ma także potrzeby odbywania wizyty w NFZ. Przypominamy, że nasze salony są otwarte, a nasi protetycy pomagają w załatwianiu wszelkich procedur. Lista naszych sklepów wraz z numerami kontaktowymi dostępna jest tutaj.

Jak uzyskać refundację z NFZ

 1. Lekarz rodzinny – udajemy się do lekarza rodzinnego po skierowanie do lekarza laryngologa.
 2. Laryngolog – lekarz na podstawie wyników badania słuchu wystawia “Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne”, które jest podstawą do ubiegania się o refundację na aparaty słuchowe w NFZ.
 3. NFZ – zlecenie wystawione przez lekarza laryngologa składamy w odpowiednim oddziale NFZ w celu przyznania refundacji na aparaty słuchowe.
 4. Punkt protetyczny – zlecenie wystawione przez lekarza laryngologa oraz zaakceptowane przez NFZ można zrealizować w punkcie protetycznym gdzie personel na podstawie testu słuchu dopasuje odpowiednią pomoc słuchową.

Warunki refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Od 2014 roku pacjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie aparatów słuchowych na dwoje uszu przy stwierdzonym obustronnym niedosłuchu. Dofinansowanie przy niepełnosprawności słuchowej 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu, przekraczająca wartość 40 dB, dla osób powyżej 26 roku życia przysługuje tak, jak do tej pory to jest raz na 5 lat.

Zwiększeniu uległa kwota dofinansowania przez NFZ do 700 zł za jedną sztukę. Przy niedosłuchu obustronnym dofinansowanie wynosi obecnie 1400 zł. Dofinansowanie przy niepełnosprawności słuchowej, przekraczająca wartość 30 dB, dla osób poniżej 26 roku życia przysługuje raz na 3 lata, zamiast raz na 5 lat. Kwota dofinansowania przez NFZ dla tej grupy osób pozostaje bez zmian i wynosi obecnie 2 000 zł za sztukę. Laryngolog musi potwierdzić, że aparat słuchowy jest niezbędny z medycznego punktu widzenia. Wybór i dopasowaniu odpowiedniego aparatu słuchowego leży po stronie protetyka.

Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne

Niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu, przekraczająca wartość 40 dB, dla pacjentów powyżej 26 roku życia raz na 5 lat i tak:

 • limit ceny określony przez NFZ: 1800 zł
 • procent refundacji: 70%
 • kwota refundacji: 1260 zł

Niepełnosprawność słuchowa przekraczająca 30 dB dla pacjentów do ukończenia 26 roku życia raz na 3 lata i tak:

 • limit ceny określony przez NFZ: 1800 zł
 • procent refundacji: 100%
 • kwota refundacji: 1800 zł

Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne

Niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu, przekraczająca wartość 40 dB, dla pacjentów powyżej 26 roku życia raz na 5 lat i tak:

 • limit ceny określony przez NFZ: 1000 zł
 • procent refundacji: 70%
 • kwota refundacji: 700 zł

Niepełnosprawność słuchowa przekraczająca 30 dB dla pacjentów do ukończenia 26 roku życia raz na 3 lata i tak:

 • limit ceny określony przez NFZ: 2000 zł
 • procent refundacji: 100%
 • kwota refundacji: 2000 zł

Wkładka uszna

Pacjenci powyżej 26 roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej / raz na 5 lat i tak:

 • limit ceny określony przez NFZ: 50 zł
 • procent refundacji: 100%
 • kwota refundacji: 50 zł

Pacjenci do ukończenia 26 roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej / każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza i tak:

 • limit ceny określony przez NFZ: 60 zł
 • procent refundacji: 100%
 • kwota refundacji: 60 zł

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane

Refundacja obejmuje kwotę 1000 zł na aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

Systemy FM wspomagające słyszenie

W przypadku wad słuchu utrudniających lub ograniczających zrozumienie mowy dla pacjentów do ukończenia 26 roku życia raz na 5 lat i tak:

 • limit ceny określony przez NFZ: 5500 zł
 • procent refundacji: 50%
 • kwota refundacji: 2750 zł